De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.

Nieuwe titels

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Veel titels zijn direct te bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onderwijsgebied!

toon catalogus

LOOQIN - PO

Prof. Dr. Ferre Laevers heeft in Vlaanderen een start gemaakt met een kindvolgsysteem voor de kinderopvang, voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat moet ...

lees verder

DE VIER SLEUTELS VOOR EEN EFFECTIEVE LES (2)

In een serie van twee artikelen wordt besproken wat volgens de huidige wetenschappelijke inzichten een effectieve les is. Er wordt uitgegaan van vier instructiethema’s die ...

lees verder

Dossiers

In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar.

toon dossiers

Lerarenagenda 2013-2020

Nederland hoort thuis in de wereld-top-5 van landen met het beste onderwijs. Hoe geven we vorm aan die ambitie? De Lerarenagenda 2013-2020 – De Leraar ...

naar dossier

Mediawijsheid

Mediawijsheid betreft de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. In de Onderwijsdatabank bieden we ...

naar dossier